پیام حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای

خطاب به حضرت آیت الله شفیعی

به مناسبت بازگشت پیکر پاک شهید  «سید مرتضی شفیعی»