طاقچه کتاب

تکميل قالب

۳۸% تکمیل شده

کتابخانه شهید سید مرتضی شفیعی

 

برش کتاب

امام کیست؟

دعای ندبه به یاد شهید شفیعی در مسجد آیت الله شفیعی برگزار شد

7 - نماز را بر پا دار

نماز خواندنی نیست بلکه اقامه کردنی است. از اینجاست که در هیچ آیه یا روایتی نگفته اند: نماز بخوانید ؛ بلکه همواره سخن از اقامه نماز است ؛ و اقامه یعنی استوار ساختن و برپا نمودن. چون نماز ستون دین است و ستون را نمی خوانند بلکه برپا می کنند. امّا کجا؟ در مسجد؟ نمازخانه؟ یا در صحنه ی جان. تک تک اعمال و گفتار نماز معانی ژرفی دارند که انسان نمازگزار باید آنها را در جان خود برپا دارد تا حقیقتاً بشود اهل نماز ؛ در غیر این صورت فقط نمازخوان است نه اهل نماز.


معرفی کتاب

کتاب 2 1

کتاب 2

 مناسبت 28 امین سالگرد عملیات کربلای چهار و به یاد طلبه فاضل و عارف بسیجی شهید سید مرتضی شفیعی در روز جمعه 12 دی ماه مراسم معنوی دعای ندبه با حضور جمع کثیری از مردم، علما و روحانیون، اساتید دانشگاه و خانواده معظم

کتاب 2

ادامه »

کتاب 2

کتاب

 مناسبت 28 امین سالگرد عملیات کربلای چهار و به یاد طلبه فاضل و عارف بسیجی شهید سید مرتضی شفیعی در روز جمعه 12 دی ماه مراسم معنوی دعای ندبه با حضور جمع کثیری از مردم، علما و روحانیون، اساتید دانشگاه و خانواده معظم ، اساتید دانشگاه و خانواده معظم

کتاب 2

ادامه »